Умови публікації

Для публікації статті у Міжнародному електронному науково-практичному журналі «WayScience» (випуск 2 (6) (2020)) необхідно надіслати електронною поштою до редакції журналу не пізніше 31 грудня 2020 року необхідні матеріали.

 1. Потрібно направити статтю та авторську довідку до редакції журналу на електронну адресу wayscience@ukr.net. Назви файлів повинні відповідати прізвищу автора. Наприклад: Шевченко_стаття, Шевченко_авторська довідка.
 2. За успішного рецензування редакцією журналу направляється відповідь з наступною інформацією «Стаття прийнята до публікації».
 3. Наступним кроком є оплата організаційного внеску та відправка квитанції про оплату. Наприклад: Шевченко_квитанція.
 4. Після наповнення журналу відбувається його оприлюднення на сайті http://www.wayscience.com та відправка електронною поштою авторам.

Загальні вимоги до оформлення:

 1. Стаття оформлюється на листі формату А4 (210х297 мм) (збереження файлу у форматі *.doc або *.docx).
 2. Орієнтація: книжкова.
 3. Поля: всі сторони 2 см.
 4. Абзац: 1,25 см.
 5. Міжрядковий інтервал: полуторний.
 6. Розмір шрифту: кегль: 14 «Times New Roman».
 7. Розстановка переносу: не використовується.
 8. Нумерація сторінок: не використовується.
 9. Рисунки та таблиці: слід подавати одразу після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. Усі рисунки мають супроводжуватися підрисунковими підписами, а таблиці повинні мати заголовки (орієнтація заголовків таблиці – справа). Розмір шрифту табличного тексту: кегль: 10-12 «Times New Roman». Альбомний варіант рисунків і таблиць не використовується.
 10. Формули:  внутрішній редактор формул в Microsoft Word.
 11. Література: у квадратних дужках по тексту [1, с. 2], список літератури подається в кінці тексту в алфавітному порядку або в порядку посилання.
 12. Обсяг статті: від 7 до 25 сторінок.

 

Редакція журналу має право здійснювати літературне редагування матеріалів. Редакція залишає за собою право відхилити статтю, яка не відповідає встановленим вимогам або тематиці журналу. Редакція журналу не несе відповідальності за зміст статей та може не поділяти думку автора.

 

Структура статті:

 1. Індекс УДК (верхній лівий куток першої сторінки).
 2. Прізвище та ініціали автора (або авторів) (шрифт жирний), назва установи (місце роботи), вчений ступінь, вчене звання, посада (за бажанням, можна вказати (ID ORCID, номер телефону та електронну адресу для листування), (шрифт нормальний). Мова: українська, російська та англійська
 3. Назва статті великими літерами (шрифт жирний). Мова: українська, російська та англійська
 4. Анотація (250-500 знаків) та ключові слова (5-15 слів). Мова: українська, російська та англійська (Слово «Анотація», «Ключові слова» – курсив, шрифт жирний. Текст анотації, ключові слова – курсив, шрифт нормальний). Анотація та назва статті мають бути перекладені на англійську мову професійно зі знанням необхідної термінології.
 5. Основний текст статті. Мова за бажанням (українська, російська або англійська).
 6. Список літератури (застосовується мова основного тексту).

 

Елементи основного тексту статті:

 1. Постановка проблеми.
 2. Аналіз останніх досліджень і публікацій.
 3. Мета і завдання статті.
 4. Виклад основного матеріалу.
 5. Висновки та перспективи подальшого розвитку.

 

Авторська довідка

Прізвище, ім’я, по батькові  
Місце роботи або навчання  
Посада, вчений ступінь, вчене звання  
Відомості про наукового керівника (у разі відсутності наукового ступеня)  
Контактний телефон і адреса електронної пошти автора статті  
Коло наукових інтересів  
Розділ журналу для публікації статті  
Згода автора на використання опублікованих матеріалів Міжнародним електронним науково-практичним журналом «WayScience», міжнародними науковими електронними бібліотеками, іншими наукометричними базами даних у відкритому доступі мережі Інтернет (потрібно зазначити «так»)