Умови публікації тез доповіді

Для публікації тез доповіді необхідно надіслати електронною поштою до редакції журналу необхідні матеріали.

 1. Потрібно направити тези доповіді та авторську довідку до редакції журналу на електронну адресу wayscience@ukr.net
 2. Назви файлів повинні відповідати прізвищу автора. Наприклад: Шевченко_тези доповіді, Шевченко_авторська довідка
 3. За успішного рецензування редакцією журналу направляється відповідь з наступною інформацією «Тези доповіді прийнято»
 4. Наступним кроком є оплата організаційного внеску та відправка квитанції про оплату. Наприклад: Шевченко_квитанція
 5. Після проведення конференції відбувається оприлюднення збірника тез доповідей на сайті http://www.wayscience.com та відправка електронною поштою авторам. Додатково, кожному автору буде надіслано сертифікат учасника конференції в електронному вигляді

 

Загальні вимоги до оформлення:

 1. Тези оформлюються на листі формату А4 (210х297 мм) (збереження файлу у форматі *.doc або *.docx).
 2. Орієнтація: книжкова.
 3. Поля: всі сторони 2 см.
 4. Абзац: 1,25 см.
 5. Міжрядковий інтервал: одинарний.
 6. Розмір шрифту: кегль: 12 «Times New Roman».
 7. Розстановка переносу: не використовується.
 8. Нумерація сторінок: не використовується.
 9. Рисунки та таблиці: слід подавати одразу після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. Усі рисунки мають супроводжуватися підрисунковими підписами, а таблиці повинні мати заголовки (орієнтація заголовків таблиці – справа). Розмір шрифту табличного тексту: кегль: 10-12 «Times New Roman». Альбомний варіант рисунків і таблиць не використовується.
 10. Формули:  внутрішній редактор формул в Microsoft Word.
 11. Література: у квадратних дужках по тексту [1, с. 2], список літератури подається в кінці тексту в алфавітному порядку або в порядку посилання.
 12. Обсяг тез доповіді: від 1 до 3 сторінок.

 

Редакція журналу має право здійснювати літературне редагування матеріалів. Редакція залишає за собою право відхилити тези, які не відповідають встановленим вимогам або тематиці журналу. Редакція журналу не несе відповідальності за зміст тез доповіді та може не поділяти думку автора.

 

Структура тез:

 1. Назва тез великими літерами (шрифт жирний). Мова (ви обираєте одну з переліку доступних): українська або російська або англійська.
 2. Прізвище та ініціали автора (або авторів) (шрифт жирний), вчений ступінь, вчене звання, посада (за бажанням, можна вказати (ID ORCID, номер телефону та електронну адресу для листування), назва установи (місце роботи), (шрифт нормальний). Мова (ви обираєте одну з переліку доступних): українська або російська або англійська.
 3. Основний текст. Мова (ви обираєте одну з переліку доступних): українська або російська або англійська.
 4. Список літератури (за необхідності).

 

Авторська довідка

Прізвище, ім’я, по батькові  
Місце роботи або навчання  
Посада, вчений ступінь, вчене звання  
Відомості про наукового керівника (у разі відсутності наукового ступеня)  
Контактний телефон і адреса електронної пошти автора тез доповіді  
Коло наукових інтересів  
Розділ збірника для публікації тез доповіді  
Згода автора на використання опублікованих матеріалів Міжнародним електронним науково-практичним журналом «WayScience», міжнародними науковими електронними бібліотеками, іншими наукометричними базами даних у відкритому доступі мережі Інтернет (потрібно зазначити «так»)