Комплексна перевірка тексту на наявність плагіату

Плагіат став предметом дискусій вчених, політиків, урядовців і, звичайно ж, викладачів і студентів. Більшість визначень цього терміна зводиться до того, що плагіат є присвоєнням авторства на чужий твір або на чуже відкриття, винахід чи раціоналізаторську пропозицію, а також використанням в своїх роботах чужого твору без посилання на автора. Угорські журналісти спіймали президента країни Пала Шмітта на плагіаті докторської дисертації. Як з’ясував журнал HGV, його докторська була списана з роботи болгарського вченого Миколи Георгієва.

І це далеко не поодинокі випадки. За результатами дослідження німецьких соціологів, в Німеччині 50% наукових робіт містять плагіат. Чи не менше негативу в науковому середовищі Великобританії, де з плагіатом стикаються 58% університетських викладачів.

Досвід країн зарубіжжя полягає в застосуванні в навчальному процесі автоматизованих пошукових систем, що дають можливість встановити факт наявності і обсяг невказаних запозичень з чужих праць в наукових роботах студентів, аспірантів і викладачів1.

  1. Джерело: https://antikor.com.ua

У кожної країни є свої критерії рівня оригінальності тексту. Найчастіше це від 70 до 90 %. Тому надважливим завданням стає перевірка кожного наукового тексту на унікальність, в чому редакція «WayScience» рада допомогти.